ประชุมวิชาการประจำปี

 • Photos of TVA Annual Meeting 2023 “Complication and Troubleshooting in Vascular Surgery”

  Photos of TVA Annual Meeting 2023 “Complication and Troubleshooting in Vascular Surgery”

 • เปิดรับสมัคร ศัลยแพทย์ทั่วไป ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 โดยหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด

  เปิดรับสมัคร ศัลยแพทย์ทั่วไป ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 โดยหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • Advance Thai Venous Course

  Advance Thai Venous Course

 • Program annual vascular meeting 2022 “Fundamental Problem in Vascular Surgery”

  Program annual vascular meeting 2022 “Fundamental Problem in Vascular Surgery”

 • Technique for Vascular Exposure

  Technique for Vascular Exposure

 • Pre-Congress Conference of The 42nd RCST Annual Meeting

  Pre-Congress Conference of The 42nd RCST Annual Meeting

 • สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดสัญจรประจำปี 2559 รพ.พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

  สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดสัญจรประจำปี 2559 รพ.พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

 • ASVS 2015

  ASVS 2015

 • ตรวจประเมิณความพร้อมของหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด

  ตรวจประเมิณความพร้อมของหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด

 • The 41st VEITHsymposium 2014, New York Hilton Midtown.

  The 41st VEITHsymposium 2014, New York Hilton Midtown.