ข่าวล่าสุด

 • Advance Thai Venous Course
  Advance Thai Venous Course
 • Program annual vascular meeting 2022 “Fundamental Problem in Vascular Surgery”
  Program annual vascular meeting 2022 “Fundamental Problem in Vascular Surgery”
 • Technique for Vascular Exposure
  Technique for Vascular Exposure
 • Vascular Inter-Hospital Conference “AV access forum”
  Vascular Inter-Hospital Conference “AV access forum”

ประชุมวิชาการ

 • Advance Thai Venous Course
  Advance Thai Venous Course
 • Program annual vascular meeting 2022 “Fundamental Problem in Vascular Surgery”
  Program annual vascular meeting 2022 “Fundamental Problem in Vascular Surgery”
 • Technique for Vascular Exposure
  Technique for Vascular Exposure

ข่าวฝึกอบรมและการสอบ

 • รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ประจำปีการศึกษา 2566
  รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ประจำปีการศึกษา 2566
 • Management of Endoleaks in Hybrid OR
  Management of Endoleaks in Hybrid OR

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมกับเรา

ช่องทางการชำระเงิน 1. โอนเงินเข้าบัญชี
2. เช็คสั่งจ่าย สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และส่งแบบฟอร์มคืนที่ สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 080-218-2816