ข่าวล่าสุด

 • Advaced Vascular Surgery 2023
  Advaced Vascular Surgery 2023
 • Photos of TVA Annual Meeting 2023 “Complication and Troubleshooting in Vascular Surgery”
  Photos of TVA Annual Meeting 2023 “Complication and Troubleshooting in Vascular Surgery”
 • Thai Vascular Association Annual Meeting “Complication and Troubleshooting in Vascular Surgery”
  Thai Vascular Association Annual Meeting “Complication and Troubleshooting in Vascular Surgery”
 • เปิดรับสมัคร ศัลยแพทย์ทั่วไป ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 โดยหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  เปิดรับสมัคร ศัลยแพทย์ทั่วไป ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 โดยหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ประชุมวิชาการ

 • Photos of TVA Annual Meeting 2023 “Complication and Troubleshooting in Vascular Surgery”
  Photos of TVA Annual Meeting 2023 “Complication and Troubleshooting in Vascular Surgery”
 • Thai Vascular Association Annual Meeting “Complication and Troubleshooting in Vascular Surgery”
  Thai Vascular Association Annual Meeting “Complication and Troubleshooting in Vascular Surgery”
 • เปิดรับสมัคร ศัลยแพทย์ทั่วไป ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 โดยหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  เปิดรับสมัคร ศัลยแพทย์ทั่วไป ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 โดยหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ข่าวฝึกอบรมและการสอบ

 • รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ประจำปีการศึกษา 2566
  รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ประจำปีการศึกษา 2566
 • Management of Endoleaks in Hybrid OR
  Management of Endoleaks in Hybrid OR

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมกับเรา

ช่องทางการชำระเงิน 1. โอนเงินเข้าบัญชี
2. เช็คสั่งจ่าย สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และส่งแบบฟอร์มคืนที่ สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 080-218-2816